Kaap Doorn | seminar sociale huurwoningen


Het seminar behandelt het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande sociale huurwoningvoorraad. Daarnaast staan de actuele ontwikkelingen in verduurzaming en het toepassen van verduurzamingsmaatregelen centraal. Kaap Doorn is op 12 september 2019 gastheer voor het seminar. Voor meer informatie: corporatiestrateeg.nl/seminar-duurzaamheid-kwaliteit  

Je congres of meeting organiseren in een decor van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug? Kaap Doorn is een uitnodigende locatie voor conferenties, trainingen en vergaderingen, gespecialiseerd in ontzorgen van de deelnemers.

Meer weten? Maak kennis met Kaap Doorn bij Congressteden.nl:
congressteden.nl/utrecht-kaap-doorn

Kaap Doorn
Postweg 9
3941 KA  Doorn
0343-414241
info@kaapdoorn.nl
www.kaapdoorn.nl