Notuleerservice Mooi Werk

Notulist inhuren?
Offerte opvragen?

Notuleerservice Mooi Werk
kan voor al uw vergaderingen op iedere gewenste locatie een ervaren notulist leveren
Mooi Werk is gespecialiseerd in het maken van notulen. U kunt de notulisten van Mooi Werk inhuren voor het maken van verslagen van bijvoorbeeld conferenties, workshops, projectteams, inspraakavonden, gemeentelijke commissievergaderingen, raadsvergaderingen, wijkplatforms, debatavonden, Raden van Commissarissen, ondernemingsraden en bouwvergaderingen. Als u een notulist van Mooi Werk wilt inhuren, kunt u bellen of mailen. Mooi Werk vindt voor u de juiste notulist.

Mooi Werk Communicatie
Groningen
050 313 22 70
info@mooiwerkgroningen.nl
www.mooiwerkgroningen.nl

Waarom een notulist inhuren?
Het uitwerken van de notulen is een tijdrovende klus. In deze drukke tijd is het voor een deelnemer van de vergadering een extra last. Twee uur vergaderen betekent al gauw drie uur bezig met uitwerken. Met het inhuren van een notulist bespaart u dus tijd.

Mooi Werk werkt met vaste prijzen en een notulist is per keer in te huren. U betaalt alleen voor de daadwerkelijke vergaderuren. Het inhuren van een notulist is daarmee vaak goedkoper dan een eigen werknemer aan het werk zetten. Met het inhuren van een notulist bespaart u dus ook geld.

De Mooi Werk notulisten zijn ervaren en gewend op hoog niveau te werken. Ze kunnen zich de inhoud van elke vergadering snel eigen maken. Met het inhuren van een notulist kiest u voor kwaliteit. Daarnaast is een Mooi Werk notulist onafhankelijk en onpartijdig, ook wenselijk als u met meerdere partijen rond de tafel zit. Met het inhuren van een notulist kiest u voor een onpartijdig verslag.

Huur uw vaste notulist in
Naast incidentele vergaderingen is het inhuren van een vaste notulist op jaarbasis of voor een serie vergaderingen ook mogelijk. Het voordeel van een vaste notulist is dat hij of zij, zeker bij complexe of specialistische onderwerpen, nog beter in de materie thuis raakt. Dit zal de kwaliteit van de notulen verder ten goede komen. Bij onvoorziene uitval van de notulist, zorgt Mooi Werk ervoor dat uw vergadering door een van de andere notulisten wordt verslagen.

Specialist in notuleren in de regio’s Groningen en Drenthe
Mooi Werk verzorgt onder andere al jarenlang de notulen voor afdelingen van de Gemeenten Groningen, Westerwolde, Emmen, De Wolden, Midden-Groningen, Hoogeveen, de provincies Groningen en Drenthe, diverse woningcorporaties, stichtingen en verenigingen.

Tarief op maat
Mooi Werk kan voor al uw vergaderingen op iedere gewenste locatie een ervaren notulist leveren. We gaan uit van 3 verschillende typen verslagen. De tarieven zijn afgestemd op het type bijeenkomst.

Notulist inhuren? Offerte opvragen?
Bel: 050 3132270 of mail: info@mooiwerkgroningen.nl

Brede dienstverlening
Bent u op zoek naar secretariële ondersteuning, tekstschrijvers, voorzitters en gespreksleiders? Ook hierbij kan Mooi Werk u behulpzaam zijn. Uitwerken van geluidsbestanden, alleen samenstellen van een actielijst, of juist extra secretariële ondersteuning door het maken van een agenda en het rondsturen van de documenten? Het kan allemaal.

Informeer naar de mogelijkheden